Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE                                                                          Tietosuoja-asetus (2016/679)
                                                                                                                    23.4.2018

 • Rekisterinpitäjä
  Tunnelman tekijä y-0988224-9
  Salpausselänkatu 31, 45100 KOUVOLA
 • Rekisteriasioista vastaavat henkilöt

Yhteyshenkilö Anu Hedborg, 040 709 4940 ja Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

sekä toimistonhoitaja Marika Villikka 040 547 8924 ja Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 • Rekisterin nimi
  Tunnelman tekijän sähköposti-, asiakas-, tilaaja-, verkkokauppa- ja markkinointirekisteri
 • Rekisteriin liittyvät sivustot
  tunnelmantekijä.fi, www.tunnelmakuva.fi, Anu Hedborg Photography facebook ja instagram sivustot.
 • Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, hallinnointi, ylläpito ja kehittäminen asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely myös verkkopalveluihin ja verkkokaupan liittyviin tarkoituksiin.. Palvelujen markkinointi ja tarjoaminen potentiaalisille yksityishenkilöille, asiakasyrityksille ja sivustovierailijoille. Markkinointia kohdistetaan rekisteröitävälle, yritykselle, sivustovierailijalle tai luonnolliselle henkilölle vain tämän itse sen salliessa. Palvelujen markkinointi, tarjoaminen ja tuottaminen.

 • Rekisterin tietosisältö
  Perustietoja, kuten nimi, osoite, sähköpostiosoite. Henkilötunnus luotettavaa tunnistamista varten. Laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot, taloudelliset tiedot, tapahtumatiedot, asiakkuuteen ja asiakkuuden hankintaan, markkinointiin ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot. Asiakaspalveluun tai uusasiakashankintaan liittyvät tiedot. Kampanjoiden tiedot ja niihin liittyvät seurantatiedot. Markkinoinnin kohdentamisessa käytettävät tunnisteet. Uutiskirjeiden avaus- ja lukutiedot. Suoramarkkinoinnin suostumukset ja kiellot. Rekisteröidyn itse antamat tiedot.
 • Säännönmukaiset tietolähteet
  Asiakkaan antamat tiedot mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Asiakassuhteen aloituksen tai tilauksen jälkeen tietoja kerätään automaattisella sähköisellä tunnistuksella rekisterinpitäjän sähköpostikirjeissä.
 • Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
  Tunnelman tekijä ei siirrä tai luovuta asiakkaan henkilötietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
 • Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä käyttävät vain Anu Hedborg ja Työosuuskunta Innetin työntekijät. Tunnelman tekijä on Työosuuskunta Innetin aputoiminimi. Tiedot kerätään atk-tietokantoihin, joihin vaaditaan käyttäjätunnus ja salasana. Tunnelman tekijän ja Työosuuskunta Innetin tietojärjestelmän, verkkopalvelun ylläpitäjän tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä toimenpiteillä. Tietokannasta tulostettava manuaalinen aineisto säilytetään lainsäädännössä edellytetyllä tavalla yrityksen valvotuissa tiloissa ja hävitetään tarvittaessa turvallisesti.

 • Tietojen luovutus

Tunnelman tekijä ja Työosuuskunta Innetti luovuttaa asiakastietoja vain voimassa olevan lainsäädännön velvoittamissa rajoissa.

 • Henkilötietolain 6 luvun 26§ mukainen tarkastusoikeus

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa hänestä rekisteriin merkityt tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Tietojen tarkastusta ja oikaisua koskeva kirjallinen pyyntö tulee osoittaa rekisteriasioista rekisteristä vastaavalle henkilölle.

 • Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Asiakassuhteisella henkilöllä ja sitä kautta rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus kieltää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaan, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto merkitään rekisteriin.